Historie

Naše společnost vznikla v roce 2003 transformací firmy Petr Foukal založené již v roce 1989. Svou profesní tradici může opřít o dlouhodobé zkušenosti pracovníků v oblasti výstavby, které byly v té době realizovány. Po ustanovení naší společnosti došlo přirozenou migrací a výběrem pracovníků k obměně pracovního kádru. V současné době zaměstnává naše společnost pracovníky s profesní skladbou, jež odpovídá technickému a výrobnímu vybavení a schopnostem společnosti. Vedení naší firmy se skládá ze stabilních a zkušených pracovníků s tradicí stavební společnosti s vlastním administrativním zázemím.

Vrcholové vedení, které je odpovědné za systém managmentu jakosti v naší společnosti tvoří jednatel společnosti - Petr Foukal a PVJ Josef Procházka.

Po vzniku společnosti FOUKAL s.r.o. bylo využito nejen materiálně-technického zázemí původní společnosti, ale i zkušeností vedoucích pracovníků, co by managmentu. Reálnost tehdejších podnikatelských vizí naší stavební firmy se v minulosti potvrdila. Dokladem toho je i řada realizovaných velkých i menších staveb - staveb nových, staveb rekonstruovaných.